GÓI BỘT CẢI THIỆN THỂ TRẠNG THI ĐẤU NUTRABIO WHEY

50.000

Hương vị

 

 • Duch Chocolate
 • Alpine Vanilla
 • Strawberry Ice Cream
 • Ice Cream Cookie Dream
Trọng lượng 
 • 30g: 1 gói
Giá trị dinh dưỡng
 • 25 g protein chất lượng cao
 • 5,3 g BCAAs
 • 11,4 EAAs
Khả năng hấp thu
 • Chỉ số sinh học 159
 • Tỉ lệ hấp thụ protein 95%
 • Điểm protein 3,6
Chứng nhận 
 • Kosher
 • cGMP
 • Bộ y tế Hoa Kỳ
 • Bộ khoa học và ng nghệ Hà Nội
Giải thưởng
 • Protein powder of the year 2021
 • The 5 best protein powder blend in 2021
 • The 5 best whey isolate protein 2020
 • #1 Protein War 2015-2016
 • #1 Trust Brand 2015 – 2018
 • #1 Most effecttive whey protein
 • #1 Overall whey protein
Danh mục: